We gaan over naar digitale Kinderoppasdienst

Zoek het niet te ver

 

Bij de Gezinsbond zit je goed voor kinderoppas
Bij de Gezinsbond zit je goed voor kinderoppas. We maken al jaren werk van betrouwbaarheid, vertrouwdheid en veiligheid voor kinderen, ouders en de oppasser zelf. Dat het systeem goed werkt, blijkt uit de ruim 130 000 oppasbeurten per jaar.

Nieuw: de Gezinsbond is gestart met een online toepassing die ouders en oppassers rechtstreeks met elkaar in contact brengt. Alle voordelen voor gezinnen en oppassers uit ons oude systeem blijven gelden, waaronder opleidingen voor de oppassers en een verzekering voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Lees er alles over op de Gezinsbond-website.

 

we gaan gebruikmaken van het digitale systeem voor inschrijving van gezinnen en kinderoppassers en voor de aanvraag van een nieuwe prestatie.

tot 18 februari zal de oude methode nog bruikbaar zijn, nadien willen we volledig digitaal gaan.

 

Een gezin kan inschrijven via de volgende methode:

ga naar https://www.kinderoppasdienst.be/ en kies "registreer als ouder".

je moet lid zijn van de gezinsbond om je te kunnen registreren en om gebruik te kunnen maken van de Kinderoppasdienst. 

Een kinderoppasser dan zich inschrijven op de volgende methode: ga naar https://www.kinderoppasdienst.be/ en kies "registreer als babysitter".

 

 

Info Kinderoppasdienst

Kinderoppasdienst

vanaf 18 februari gaan we gebruike maken van de digitale manier om de kinderoppasdienst te runnen.

Gezinnen en oppassers kunnen zich inschrijven via https://www.kinderoppasdienst.be/

  

 

Verzekering

Volgende risicos worden gedekt :

·         Burgerlijke aansprakelijkheid van de oppasende kinderen

·         Lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval (niet voor auto of bomfiets!!).

Tarief

steeds € 4 per uur

Voor een overnachting (van 22 u tot 8 u) wordt € 20   rechtstreeks aan de oppas betaald.

Het minimum tarief wordt 8 euro (voor alle prestaties van minder dan 2 uur wordt sowieso 2 uur aangerekend)

Na afloop van de prestatie vult u steeds een briefje uit het kinderoppasboekje in : één exemplaar houdt u bij, het andere is voor de oppas. Deze prestatieboekjes zijn bij Duphine te verkrijgen aan 7,5 € / stuk (5 prestatieblaadjes).

 

 

Nieuwe tarieven Gezinnen

 

                                     

Beste gezin,

Tarief kinderoppasdienst: 

·         het vaste uurtarief is 4 euro

·         een overnachting (van 22utot 8u) kost 20 euro, de uren voor 22 u en na 8 u worden aan het uurtarief aangerekend

·         het minimum tarief wordt 8 euro (voor alle prestaties van minder dan 2 uur wordt sowieso 2 uur aangerekend)

·         een prestatieboekje kost 7,50 euro

Uiteraard kan je eventuele prestatieboekjes/-briefjes die je thuis nog hebt, blijven gebruiken. Hou er wel rekening mee dat alle prestaties vanaf 1 februari sowieso aan de nieuwe tarieven afgerekend worden (ook wanneer een oud prestatiebriefje gebruikt wordt).

Mocht je bij dit alles nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met onze kinderoppascoördinator:

9250  Waasmunster

https://www.kinderoppasdienst.be/     

kinderoppasdienst.waasmunster@gmail.com

Met vragen kan je ook steeds terecht op de centrale dienst:

Gezinsbonddienst Service aan de leden

Contact: kinderoppas@gezinsbond.be, tel. 02-507 89 66

Alvast bedankt voor je begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Gezinsbondafdeling Waasmunster

Nieuwe tarieven Oppasser

 

                                     

Hoi babysitter,

Dankzij jouw inzet kan onze kinderoppasdienst heel wat gezinnen verder helpen wanneer zij een kinderoppas (of babysit) nodig hebben. Vanuit onze afdeling doen we hier voor graag ook in 2017 op jou beroep.

Vanaf 1 februari 2017 zal dit aan de nieuwe tarieven gebeuren die dan overal in Vlaanderen en Brussel voor de Gezinsbond van toepassing zijn. Even deze nieuwe tarieven op een rijtje

·         het vaste uurtarief wordt 4 euro

·         een overnachting (van 22u tot 8u) kost 20 euro, de uren voor 22u en na 8u worden aan het uur tarief aangerekend

·         het minimum tarief wordt 8 euro (voor alle prestaties minder dan 2 uur worden sowieso 2 uur aangerekend)

·         een prestatieboekje kost 7,50 euro

Eventuele prestatieboekjes die nog in omloop zijn, kunnen ook na 1 februari verder gebruikt worden. Het spreekt voor zich dat ook dan de nieuwe tarieven van toepassing zijn (ook wanneer een oud prestatiebriefje gebruikt wordt).

Met vragen kan je altijd terecht bij onze kinderoppascoördinator:

Tenslotte nog een tip: alle gezinnen die van onze kinderoppasdienst gebruik maken, zijn in principe op de hoogte van de tariefwijziging. Als er bij het afrekenen na een oppasprestatie toch onduidelijkheid of discussie is, geef dan zeker ook een seintje aan onze coördinator!

Groeten,

Gezinsbondafdeling Waasmunster

Hoe een babysit regelen?

Hoe een babysit regelen?

Om gebruik te maken van deze dienst maak je eerst een afspraak via https://www.kinderoppasdienst.be/

De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond. Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Contacteer daarom minstens een viertal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.

Om een geschikte oppas te vinden is het belangrijk volgende gegevens door te spelen: 

  • waar, wanneer en tot hoe laat je babysit wenst;
  • aantal kinderen en de leeftijd;
  • wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit, ...).

                             Kinderoppas(boekje)

Schaf je bij de eerste afspraak een kinderoppasboekje aan. Dit boekje geldt voor vijf babysitbeurten en kost zes euro. Het dekt de kosten voor de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst. Hou er rekening mee dat een kinderoppas enkel op je eigen kinderen past en geen huishoudelijke of andere familiale taken verricht. (bijv. doktersbezoek) 

                             Verzekering

Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:

  • burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
  • lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator.

Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

Kinderoppastarieven

 

 Vlaanderen

 

 

Eén uurtarief

€ 4,00 /uur

 

 

Avond - Eén uurtarief

€ 4,00 /uur

 

 

Nacht - Eén uurtarief

€ 4,00 /uur

 

 

Overnachting (22 tot 8 uur + ontbijt)

€ 20,00

 

 

Minimumvergoeding (minder dan 2 uren)

€ 8,00

 

 

 
Een begonnen uur telt als een volledig uur.

De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders.

Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één briefje verschuldigd.

Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het kinderoppasboekje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas.

Nieuwe babysitters dienen zich in te schrijven via www.kinderoppasdienst.be of bij hun plaatselijke kinderoppascoördinator die hen alle nodige informatie bezorgt.