Info Kinderoppasdienst

Kinderoppasdienst

vanaf 18 februari gaan we gebruike maken van de digitale manier om de kinderoppasdienst te runnen.

Gezinnen en oppassers kunnen zich inschrijven via https://www.kinderoppasdienst.be/

  

 

Verzekering

Volgende risicos worden gedekt :

·         Burgerlijke aansprakelijkheid van de oppasende kinderen

·         Lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval (niet voor auto of bomfiets!!).

Tarief

steeds € 4 per uur

Voor een overnachting (van 22 u tot 8 u) wordt € 20   rechtstreeks aan de oppas betaald.

Het minimum tarief wordt 8 euro (voor alle prestaties van minder dan 2 uur wordt sowieso 2 uur aangerekend)

Na afloop van de prestatie vult u steeds een briefje uit het kinderoppasboekje in : één exemplaar houdt u bij, het andere is voor de oppas. Deze prestatieboekjes zijn bij Duphine te verkrijgen aan 7,5 € / stuk (5 prestatieblaadjes).